DIREKTMARKNADSFÖRING till rätt målgrupp i olika kanaler

Idag kan du få reda på mer detaljerad och relevant fakta om dina kunder än någonsin förr. Genom TMGs egna systemverktyg får du tillgång till marknadens bästa databaser samtidigt som du kan få informationen sorterad så att du kan skapa den perfekta mediemixen för just ditt företag. T ex går det att maximera effekten av ett DR-utskick genom att direkt ligga redo med ett uppföljningsutskick via epost, sms och sociala kanaler. Vi hjälper dig!

ANALYS/MÅLGRUPPSURVAL/ADRESSKÖP

ODR – Oadresserad direktreklam på postnummernivå
Varför dela ut reklam till alla hushåll om inte din målgrupp finns på hela orten? För oadresserad reklam använder vi verktyget WebAssist som tar fram statistik på t ex ålder, kön, antal barn, boendeform och köpkraft. Den informationen analyseras för att få fram de postnummerområden där du återfinner flest ur ditt företags målgrupp. Är du osäker på din målgrupp kan vi med hjälp av din befintliga kundstock göra mätningar i kassan, eller med tillgång till ditt kundregister, få fram en bild av hur din kund ser ut och därigenom hitta tvillingkunder inom andra postnummer.

ADR – Adresserad direktreklam på individnivå
Vill du skicka reklam direkt till individ eller hushåll rekommenderar vi att börja med en analys av vem du ska rikta kommunikationen till. Hur ser målgruppen ut, var bor de, hur stor är sannolikheten att de kommer att attraheras av dina produkter/tjänster?

Har du ett kundregister som inte är uppdaterat på länge, bör det ses över så att du inte skickar din reklam till personer som avlidit eller flyttat.

Vill du hitta nya kunder till ditt företag utgår du bäst från befintligt kundregister för att filtrera fram den kundprofil som du vill nå fler av. Vi kan hjälpa dig att ta fram din målgrupp på flera olika sätt. På hushålls- och personnivå via t ex kommun, postort eller län. Du kanske vill nå specifika bostadsrättsföreningar eller hundägare. Du kan också få reda på köpkraft, utbildningsnivå och andra mjuka variabler. Genom analys av din befintliga kundstock kan vi sedan formulera budskapet så att det känns relevant och personligt. Som återförsäljare till de största adress­leverantörerna i Sverige och har vi god kunskap och kännedom om vilken som passar bäst för ditt utskick.

KONSULTATION/KAMPANJPLANERING
Låt TMG fungera som en förlängning av er marknadsavdelning. Vi har stor kunskap och bred erfarenhet från olika branscher som vi har med oss in i nya kundrelationer och projekt. Vi hjälper er att göra en omvärldsanalys och ta fram fakta om vilka kanaler olika branscher kommunicerar i. Vi ser också till att den röda tråden går igenom all er kommunikation oavsett mediekanal.

Vi kommer gärna in i ett tidigt skede och hjälper till med ditt företags affärsutveckling, strategi och aktivitetsplanering för hela året. Vårt driv ligger i att öka er försäljning och era affärsmöjligheter. Vi har dessutom resurser som kan avlasta er marknadsavdelning som ser till att marknadsaktiviteterna blir genomförda.

PRODUKTION
När er kampanjplan är satt så ser vi till att den når ut till era mottagare. Oavsett om det gäller distribution i digitala kanaler som e-post, sms, sociala medier eller om det är ett postalt utskick. Taberg Media Group är en bred leverantör av grafiska produkter. Vi kan i princip trycka allt som går på papper, plast, glas, frigolit eller annat plant material. Våra tryckerier är geografiskt utspridda från Stockholm till Malmö och servar kunder i hela Skandinavien.

PORTOOPTIMERING/DISTRIBUTION
När du vill skicka ut en försändelse finns det olika distributionstjänster att välja mellan. I Sverige har vi flera portoaktörer med differentierade tjänster. De delar ut på lite olika sätt i olika delar av landet. Flera parametrar, som bl a vikt, antal och geografisk placering, är avgörande för portopriset. Vi har stor kunskap om detta och genom TMG:s samarbeten med Sveriges största portoleverantörer vet vi bäst hur vi kan optimera ditt DR-utskick så vi når mottagaren på bästa dag till minsta möjliga kostnad.