Effektiv kommunikation i många kanaler.

Vi har det bäst sammansatta erbjudandet för att leverera kundvärde och effektiv kommunikation i många kanaler. Med vår gedigna baskunskap inom grafisk produktion och genom att tidigt utveckla systemtekniken har vi byggt en trovärdig bas.

 

Vi föddes i ett tryckeri. Vår ägare Taberg Media Group är en bred leverantör av grafiska produkter. Vi kan i princip trycka allt som går på papper, plast, glas, frigolit eller annat plant material. För att tillgodose så många behov som möjligt har vi flera tryckerier med lite olika inriktning. De ligger geografiskt utspridda från Stockholm till Malmö.

 

 

Vi har vidgat våra vyer och utvecklats för framtiden. I vårt DNA finns stor kunskap som vi använder med stolthet och nytta. I takt med teknikutvecklingen och nya kommunikationskanaler har vi lagt till nya verksamhetsområden och vuxit till att bli en komplett samarbetspartner till våra kunder.