Projektbeskrivning

Norges tack till Sverige

EN BOK OM SVEK, SAMVERKAN OCH SOLIDARITET
ÖVER KÖLEN 1940 – 1945

Uppdrag

Vi har tillsammans med Svensk-norska samarbetsfonden gjort en bok där TMG Push stått för idé/grafisk design och produktion. Boken gavs ut med anledning av återinvigningen av minnesstenen Norges tack i maj 2016 och är författad av Anders Johansson och Mats Wallenius.

  • REKLAM Design och grafisk form

  • TRYCK Traditionellt arkoffsettryck

Tryck och bindning av bok utfördes av vårt systerbolag TMG Sthlm